محلول پاشی کارخانه های صنایع غذایی و لبنی
با استفاده از دستگاه های مه پاش پولس فوگ آلمان


عملکرد دستگاه مه پاش برپایه تبدیل محلول ضدعفونی و یا سموم به مه مصنوعی پایدار می باشد به گونه ای که با کاهش اندازه ذرات و قطرات و به تبع آن پخش گسترده ذرات مه در سراسر محل با قدرت پرتاب مناسب ، سبب می گردد که عملیات ضدعفونی و یا سمپاشی با سرعت بالا و دقت فراوان صورت پذیرد .


دستگاه مه پاش با پایین آوردن قطر ذرات در طیف قطراتی از 1 الی 50 میکرون علاوه بر پوشش گسترده محلول در سراسر محل و کاهش چشمگیر میزان مصرف محلول ، باعث می گردد که زمان ماندگاری قطرات پخش شده در فضای سالن به مدت طولانی ماندگاری داشته باشد و موجب افزایش قدرت اثرگذاری محلول مورد استفاده می گردد . با توجه به اینکه میکروارگانیسم ها در مکان های غیرقابل دسترس رشد و نمو می نمایند ، نیاز به شیوه ای است که بتوان در کوتاه ترین زمان ممکن و با عملکرد قدرتمند تمامی سطوح و نقاط کور را توسط محلول مورد نظر پوشش داد . سبکی ذرات مه ایجاد شده سبب می گردد که مدت زمان فرونشست بیشتر شده و زمان تماس ذرات به طول انجامد و نتیجتاً باعث می شود که نفوذ ماده بر روی سطوح افزایش یابد . ضمن آنکه حداقل اندازه ذرات به منظور قدرت نفوذپذیری ماده ضدعفونی کننده بر روی میکروارگانیسم ها در طیف قطراتی کمتر از 50 میکرون است و اندازه مطلوب ذرات مه در این طیف باعث افزایش زمان مؤثر جهت تأثیرگذاری بر روی سطوح و هوای سالن می گردد .

فواید بکارگیری دستگاه های مه پاش pulsFOG آلمان