در هر دوره کشت برنامه کنترل آفات ضرورت پیدا می کند ، که درنهایت هدف اصلی برنامه پوشش کامل فضای گلخانه می باشد .

جایگزینی مناسب :
قطرات مه مصنوعی با کارایی بسیار عالی


شرایط ایجاد شده در گلخانه بهتـرین وضعیت را برای استقرار انواع حشرات فراهم نموده است . افزایش سریع جمعیت آفات در گلخانه گاهی اوقات آنچنان غافلگیر کننده است که تنها یک مدیریت کارآمد می تواند از خسارت آنها به محصول جلوگیری کند . امروزه در کشورهای پیشرفته دنیا سمپاشی و دفع آفات گلخانه به شیوه سنتی ( بکارگیری لانس و مخزن حجیم ) روشی منسوخ است . استفاده نادرست از سموم می ‏تواند اثرهاى نابودکننده‏ اى در محیط زیست داشته باشد زیرا تحقیقات علمی ثابت نموده است که از حجم کلی محلول مورد استفاده تنها 20 الی 30 درصد مثمرثمر واقع می شود که در نهایت موجب به هدر رفتن سرمایه و ضمن آنکه بکارگیری حجم زیاد محلول سمپاشی باعث بروز رطوبت نامطلوب در سالن گلخانه شده و امکان رشد قارچ های مضر را ایجاد می نماید .

فواید بکارگیری دستگاه های مه پاش پولس فوگ آلمان در گلخانه ها به شرح ذیل می باشد :

۱ - روشی مطمئن و صد درصد برای کنترل و دفع آفات گلخانه خصوصاً آفات پروازی منجمله مگس سفید ، تریپس ، مینوز ، کنه و سایر حشرات مضر و انواع بیماری های گیاهی مانند سفیدک پودری ، سفیدک کرکی و سایر بیماری های گیاهی

۲ - از آنجائیکه قطرات مه کمتر از 50 میکرون هستند ، لذا به علت سبکی وزن قطرات بلافاصله سقوط نکرده و به سمت بالا و جلو حرکت می کنند و مواد مؤثر محلول سم آفت را در هر نقطه ای تحت تأثیر قرار داده و از بین می برد . تبدیل محلول به قطراتی در طیف یک تا پنجاه میکرون باعث پوشش گسترده و یکپارچه ای از ذرات در سراسر فضای گلخانه می شود . خاصیت این طیف قطرات اینست که ته نشین نشده و به درون بستر کشت نفوذ نمی کند .

۳ - با بکارگیری حداقل محلول سمپاشی ، حداکثر بهره برداری امکان پذیر می شود . زیرا به ازای هر هزارمترمربع مساحت گلخانه تنها 2 الی 3 لیتر محلول مورد استفاده قرار می گیرد . در کوتاهترین زمان ممکن عملیات مه پاشی انجام می پذیرد به نحویکه هر سالن 2000 تا 5000 مترمربعی بر اساس ظرفیت مخزن دستگاه در عرض 20 تا 30 دقیقه پوشش داده می شود .

۴ - از آنجائیکه هزینه های مصرف محلول ، انرژی و نیروی انسانی کاهش می یابد ، صرفه جویی اقتصادی بدست خواهد آمد . خصوصاً از خسارات هنگفتی که بعضی از آفات مخرب مانند کنه بوجود می آورند ، جلوگیری کرده و سودآوری قابل توجهی حاصل خواهد شد .