صنعت دام و طیور همواره با بیماری های مختلفی روبرو بوده است . میکروارگانیسم های خطرناک از قبیل ویروس ها ، باکتری ها و انگل های تک یاخته از شروع فعالیت یک واحد مرغداری و یا دامپروری دائماً در حال تهدید و بروز خسارت می باشند . راه های بیشماری وجود دارند تا میکروارگانیسم های خطرناک به راحتی رشد و گسترش یابند .

 

ضدعفونی واحدهای دام و طیور
با استفاده از دستگاه های فوگر پولس فوگ آلمان


افراديكه در صنعت پرورش دام و طيور فعاليت دارند ، همواره از بيماري هاي مهلك این صنعت مطلع می باشند ، بيماري هايي كه از زمان شروع فعاليت در هر دوره اغلب دام و طیور را تهديد مي نمایند . آنها به خوبي مي دانند كه راه هاي بي شماري جهت تکثیر ميكروارگانيزم هاي خطرناك وجود دارد . دفع و خارج نمودن بقاياي فضولات ، مواد غذايي باقيمانده از دوره قبل و ساير پسماند ها از سطوح با استفاده از ابزار دستي يا مكانيكي ، تكثير ميكروارگانيزم ها را كاهش مي دهد . با اين حال انجام جاروكشي ، پاروكردن و شستشو به طور معمول به كف زمين و سطوح تحتاني ديوارها محدود مي شود . اين فعاليت ها بطور كامل ساختمان و واحد مورد نظر را ضدعفوني نمي نماید . به علت برخی مشكلات فيزيكي از قبيل عدم دسترسي به قسمت هاي فوقاني ديوارها ، تراس ها و ساير بخش هاي مرتفع ساختمان ، اغلب نظافت به طور مؤثر انجام نمي شود . حيوانات جونده ، خفاش ها ، كبوتران ، حشرات و ساير جانوران موذي همواره از بخش هاي فوقاني ساختمان استفاده نموده و باعث آلوده شدن این قسمت ها شده و با آنكه نظافت روزانه انجام مي شود ، اين بخشها همچنان دست نخورده باقي می مانند . پرورش دهندگان و متخصصان اغلب نگران اين مسئله هستند ، ولي معتقدند كه كاري از دستشان بر نمي آيد . آنها مي دانند كه هواي آلوده يك تهديد جدي به شمار می آید و مشكلات مرتبط با كنترل هوا و تهويه ، غالباً باعث ايجاد مشكلات زياد مي شود . اما دستگاه های مه پاش پولس فوگ آلمان به منظور تبدیل محلول های ضدعفونی کننده و سموم به قطرات بسیار ریز ( 1 الی 50 میکرون ) طراحی شده اند که در نتیجه در سراسر فضای مورد نظر ، ذرات را به طور یکسان پخش می نمایند .


ضدعفونی به عنوان عاملی بازدارنده از تکثیر میکروارگانیسم های بیماریزا به شمار رفته و قادر است خطرات و عوامل مخرب را به حداقل برساند . طراحی و اجرای یک برنامه پاکسازی و گندزدایی مفید و مؤثر ، گام نخست در هر طرح جامع ایمنی زیستی صنعت دام و طیور محسوب می گردد . همچنین پاکسازی سطوح و تجهیزات واحد دام و طیور پیش از بکارگیری عوامل ضدعفونی کننده یک اصل ضروری است زیرا بسیاری از مواد ضدعفونی کننده در حضور مواد آلی اثر خود را ازدست خواهند داد .
تکنیک مه پاشی و تبدیل محلول ضدعفونی کننده به ذرات میکرونی راه حل مناسبی برای اجرای طرح جامع ضدعفونی و گندزدایی واحد مرغداری و دامپروری است و از این طریق می توان پوشش کاملی از ذرات حامل ماده ضدعفونی کننده را در تمام فضای سالن و سراسر واحد مرغداری و یا دامپروری اعمال نمود .

 

ویژگی ها و مزایا

1تأثیرگذاری مطمئن

از آنجائیکه محلول ضدعفونی تبدیل به قطراتی کوچکتر از 20 الی 30 میکرون می شود و به علت سبکی قطرات به سمت بالا و مقابل حرکت می کند و قادر است تمامی سطوح ( عمودی و افقی ) و حتی نقاط غیرقابل دسترس را تحت پوشش قرار دهد

در این شیوه محلول ضدعفونی به صورت پوشش گسترده ای در سالن واحد مرغداری و یا دامپروری درخواهد آمد

2کاهش میزان محلول

در مقایسه با شیوه های قدیمی پخش محلول ضدعفونی ، با استفاده از تکنیک مه پاشی به طور مؤثر می توان مقدار مصرف را تقلیل داد و از اتلاف ماده ضدعفونی کننده جلوگیری کرد . خصوصاً در مواردی که ماده پرمنگنات با محلول فرمالین اختلاط می یابد دیگر نیازی به مصرف چنین مواد نسبتاً گران قیمتی نخواهد بود

یک سالن 1000 مترمربعی را می توان در عرض کمتر از 20 دقیقه تحت پوشش مه پاشی قرار دا و در مدت زمان کوتاهی عملیات ضدعفونی را اجرا نمود . ضمن اینکه با توجه به فرآیند مه پاشی ، مواد حفظ می شوند

3سرعت عمل بالا

یک سالن 1000 مترمربعی را می توان در عرض کمتر از 20 دقیقه تحت پوشش مه پاشی قرار دا و در مدت زمان کوتاهی عملیات ضدعفونی را اجرا نمود . ضمن اینکه با توجه به فرآیند مه پاشی ، مواد حفظ می شوند

4 بهره وری اقتصادی

با اجرای برنامه کنترل سلامت و بهداشت واحد نگهداری دام وطیور از طریق ضدعفونی اصولی و علمی و پیشگیری از رشد و گسترش عوامل بیماریزا ، راندمان تولید ارتقاء یافته و با توجه به کارایی و چندکاره بوده مه پاش پولس فوگ آلمان صرفه جویی قابل توجه اقتصادی در واحد مورد نظر حاصل خواهد گردید

شعله افکن


مه پاش های پولس فوگ آلمان تنها دستگاه های مه پاش در سطح جهان می باشند که قابلیت شعله افکنی بدون محدودیت و با استفاده از سوخت های ارزان قیمتی مانند گازوئیل و یا نفت سفید را دارا بوده ، به نحویکه بدون برجا گذاشتن ذره ای دوده و یا آلودگی به راحتی می توان عملیات شعله افکنی و گندزدایی مؤثری بر روی سطوح مختلف دارای آلودگی انگلی و یا ویروسی را اجرا نمود .